3ο Trophy Meet-up 2024 | Νέα Γεωργία Νέα Γενιά

Υπηρεσίες φωτογραφίας & βίντεο για το 3ο Trophy Meet-up 2024 που διοργανώθηκε από τη Νέα Γεωργία Νέα Γενιά στο Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) (ΔΙΠΑΕ) της Κατερίνης

Αναλάβαμε:
-Φωτογράφηση
-Βιντεοσκόπηση