Επεξεργασία Πολυμέσων

Μίξη/Mastering ήχου, Επεξεργασία βίντεο, Δημιουργία γραφικών