Διεθνές Συνέδριο BSB Smart Farming | Πιερική Αναπτυξιακή

Ζωντανή μετάδοση στο διεθνές συνέδριο “BSB Smart Farming” που διοργάνωσε η Πιερική Αναπτυξιακή

Αναλάβαμε:
-Ζωντανή μετάδοση με 1 κάμερα στην πλατφόρμα του Zoom
-Παροχή ήχου για την μετάδοση από την εταιρεία ήχου του συνεδρίου