Διεθνές Συνέδριο Emblematic Mediterranean Mountains Plus | Πιερική Αναπτυξιακή

Ζωντανή μετάδοση στο διεθνές συνέδριο “Emblematic Mediterranean Mountains Plus” που διοργάνωσε η Πιερική Αναπτυξιακή στο πλαίσιο του προγράμματος “Emblematic Mediterranean Mountains Plus”

Αναλάβαμε:
-Ζωντανή μετάδοση με 1 κάμερα στην πλατφόρμα του Zoom
-Παροχή ήχου για την μετάδοση από την εταιρεία ήχου του συνεδρίου