Σύγχρονοι προβληματισμοί της οικογένειας | ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Παραγωγή βίντεο της ημερίδας “Σύγχρονοι προβληματισμοί της οικογένειας” που διοργάνωσε ο Σύλλογος Προστασίας Παιδιών ΒΕΝΙΑΜΙΝ στα πλαίσια του έργου “Στηρίζω” του Υπουργείου Εσωτερικών


Αναλάβαμε:
-Βιντεοσκόπηση με 2 κάμερες
-Συγχρονισμός διαφανειών με το βίντεο για καλύτερη εμπειρία θέασης
-Ηχογράφηση από την ηχητική εγκατάσταση της αίθουσας για υψηλότερη ποιότητα ήχου